SWP Ekstruzja Program do zarządzania procesem ekstruzji tworzyw sztucznych

Logistyka

Moduł logistyczny służy do sprawnego zarządzania przepływem towarów w relacjach z klientami. Moduł umożliwia tworzenie zleceń załadunkowych oraz rozładunkowych. Źródłem dokumentów może być moduł zarządzania zamówieniami lub system zewnętrzny. Zlecenia mogą być grupowane i zarządzane jako paczka. System posiada możliwość wcześniejszego konfekcjonowania towaru pod wydania, które są zaplanowane. Moduł współpracuje z systemem magazynowym WMS, optymalizuje procesy logistyczne z punktu widzenia rozmieszczenia towaru na placu lub hali produkcyjnej, a także umożliwia zarządzanie nośnikami na placu.

Większość operacji wykonywana jest na kolektorach danych

System posiada funkcjonalność zarządzania frachtami, jest ona wykorzystywana jeśli firma posiada swoją własna spedycję lub współpracuje z firmami spedycyjnymi.

 • Zarządzanie zleceniami załadunku
 • Zarządzanie zleceniami rozładunku
 • Generowanie dokumentów dla systemu finansowo księgowego
 • Zarządzanie frachtami
 • Optymalizacja tras
 • Zautomatyzowanie certyfikacji materiałowej i wymaganej dokumentacji eksportowej
 • Program Ekstruzja fot 8
 • Program Ekstruzja fot 1
 • Program Ekstruzja fot 2
 • Program Ekstruzja fot 3
 • Program Ekstruzja fot 4
 • Program Ekstruzja fot 5
 • Program Ekstruzja fot 6
 • Program Ekstruzja fot 7