SWP Ekstruzja Program do zarządzania procesem ekstruzji tworzyw sztucznych

Magazyn

Moduł służy do zarządzania towarem w systemie, posiada funkcjonalności systemu WMS. Towar identyfikowany jest z dokładnością do jednostki logistycznej. Jednostki są generowane na palety w procesach produkcyjnych lub nadawane na towar zakupowy. System umożliwia śledzenie partii towaru. Dodatkowo produkty identyfikowane są poprzez adres magazynowy, czyli miejsce na placu lub w hali gdzie aktualnie się znajdują. Rozmieszczenie towaru na placu może odbywać się automatycznie poprzez zdefiniowanie odpowiedniej strategii składowania towarów lub ręcznie oraz w trybie półautomatycznym - system sugeruje miejsce składowania.

System umożliwia również identyfikacje i zarządzanie paletami jako nośniki towaru. System śledzi ilość oraz numery palet wysłanych do naszych kontrahentów. Moduł magazynowy współpracuje z pozostałymi elementami systemu do zarządzania ekstruzja, generuje niezbędne dokumenty RW i PW przy obrocie z produkcji.

Większość funkcjonalności systemu do zarządzania magazynem dostępna jest na kolekturach danych.

 • Identyfikacja partii produkcyjnych
 • Identyfikacja palet/nośników
 • Lokalizacja towaru na placu
 • Generowanie dokumentów dla systemu finansowo księgowego
 • Zarządzanie towarem według dowolnej strategii
 • Zarządzanie miejscami składowania według dowolnej strategii
 • Program Ekstruzja fot 8
 • Program Ekstruzja fot 1
 • Program Ekstruzja fot 2
 • Program Ekstruzja fot 3
 • Program Ekstruzja fot 4
 • Program Ekstruzja fot 5
 • Program Ekstruzja fot 6
 • Program Ekstruzja fot 7