SWP Ekstruzja Program do zarządzania procesem ekstruzji tworzyw sztucznych

Okleinowanie

Moduł służy do zarządzania procesami produkcyjnymi związanymi z okleinowaniem profili. Zlecenie produkcyjne na okleinowanie pochodzą z modułu zamówień sprzedaży lub są bezpośrednio importowane do systemu SWP z zewnętrznego systemu. Zlecenia na okleinowanie są grupowane i obsługiwane przez system jako komplet. Grupowanie najczęściej odbywa się po geometrii profila. Harmonogramowanie zleceń odbywa się w module Planowania,  Moduł okleinowania posiada elementy systemu MES, czyli umożliwia wprowadzenie danych bezpośrednio przez pracowników z linii produkcyjnej. Pracownicy na terminalach produkcyjnych mają podgląd pod aktualną grupę produkcyjną, obsługują zlecenia wewnątrz grupy według własnego uznania. Obsługa każdego zlecenia jak i stan lini (praca, awaria itd.) raportowane jest przez pracowników.

Potwierdzenie produkcji każdego zlecenia powoduje wydruk etykiety na dane zlecenie, przy potwierdzeniu wszystkich zleceń z danej palety system automatycznie drukuje metkę zbiorczą z unikatowym numerem palety. Towar zawarty w palecie podobnie jak ma to miejsce w przypadku procesów ekstruzji jest w pełni identyfikowalny. Na podstawie kodu kreskowego można sprawdzić, kto, kiedy i z czego wykonał daną parę towaru. Natomiast paleta podobnie jak w przypadku procesów ekstruzji ma swój cykl życia w systemie. Zastosowanie powyższej funkcjonalności wykorzystywane jest między innymi do zapewnienia odpowiedniego czasu leżakowania profili przez wywozem do magazynu. System wspiera adresowanie miejsc składowania palet na placu.
 

 • Monitorowanie maszyn (w czasie rzeczywistym)
 • Obliczanie kosztów produkcji
 • Obliczanie rentowności
 • Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności
 • Identyfikacja produkcji
 • Rejestracja stanów maszyn
 • Rejestracja przyczyny strat produkcyjnych
 • Matryca czasów przebudowy lini produkcyjnej
 • Obsługa okeinowania jedno i dwustronnego
 • Program Ekstruzja fot 8
 • Program Ekstruzja fot 1
 • Program Ekstruzja fot 2
 • Program Ekstruzja fot 3
 • Program Ekstruzja fot 4
 • Program Ekstruzja fot 5
 • Program Ekstruzja fot 6
 • Program Ekstruzja fot 7