SWP Ekstruzja Program do zarządzania procesem ekstruzji tworzyw sztucznych

Planowanie ekstruzji

Zadaniem modułu do planowania jest harmonogramowanie zleceń produkcyjnych. Zlecenia produkcyjne mogą pojawić się w systemie na podstawie zleceń z modułu zamówień sprzedaży, danych z systemu zewnętrznego oraz z analizy ABC. Zlecenia produkcyjne można grupować w grupy zleceń i zarządzać całą paczka zleceń. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zleceń na okleinowanie, gdzie zlecenia generowane są na niewielkie ilości konkretnych produktów. Podczas planowania zleceń system na podstawie danych systemowych podpowiada przewidywany czas zakończenia produkcji danej parti materiału, uwzględnia takie dane jak czas przebudowy maszyny, szacowany odpad, zakładana prędkość produkcji dla danego zestawu lini oraz narzędzia służącego do ekstruzji.
 
System ponadto na podstawie specyfikacji BOM zoptymalizowanej pod procesy ekstruzji szacuje zapotrzebowanie materiałowe oraz zapotrzebowanie na narzedzia w czasie. System współpracuje z naszym rozwiązaniem serwisowym, gromadzone są w nim informacje na temat planowanych napraw, awarii itp..
 

 • Automatyzacja MRP (Material Requirements Planning - Planowanie zapotrzebowania materiałowego), zlecenia zakupu oparte na prognozach, stanach magazynowych
 • Generowanie zleceń pracy
 • Śledzenie otrzymanych partii surowcowych
 • Obliczanie przemiału
 • Zarządzanie pojedynczymi i wieloma zleceniami pracy z harmonogramem
 • Zarządzanie liniami produkcyjnymi
 • Zarządzanie narzędziami
 • Harmonogramowanie zleceń
 • Program Ekstruzja fot 8
 • Program Ekstruzja fot 1
 • Program Ekstruzja fot 2
 • Program Ekstruzja fot 3
 • Program Ekstruzja fot 4
 • Program Ekstruzja fot 5
 • Program Ekstruzja fot 6
 • Program Ekstruzja fot 7